Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 1
  Aktualnosci
 

Aktualności 
9 wrzesnia I zebranie SU
  • powołano komisje S.U.
  • zapoznano uczniów z funkcją i zadaniami Rzecznika Praw Ucznia w szkole
  • ustalono harmonogram działania samorządu
  • ustalono wstępne terminy dyskotek   1X   12XI   14I   18II   24III   28IV   26V
  • zaplanowano trzy spotkania z ciekawymi osobami
  • wstępnie zaplanowano wycieczkę do Zakopanego na koniec maja lub początek czerwca 2016 koszt 5-cio dniowej wycieczki około 450 zł
  • poczta walentynkowa odbędzie się nie tylko na terenie szkoły. Można będzie pisać do innych szkół, które równiez mogą pisać do nas. Wszystko rozwiezie i dostarczy S.U.
  • poruszono temat sprzedaży napojów oraz przyborów szkolnych na terenie szkoły, który zostanie poruszony na spotkaniu z dyrekcją
  • podsunięto pomysł utworzenia izby tradycji
  • poruszono temat obiecywanego radiowęzła

24 wrzesnia zebranie SU z Dyrektorem Bożeną Majką

poruszono bieżące sprawy takie jak:. dyskoteki szkolne, sprzedaż napojów zgodnie z nowym rozporządzeniem, higiena i kultura osobista,wycieczki szkolne, radiowęzła.
Uczniowie w czasie przerwy mogą napić się bezpłatnie herbaty na stołówce szkolnej.
Na zakończenie S.U. zaakceptował propozycje dni wolnych od zajęć dydaktycznych


Na wniosek S.U. uzgodniono z Dyrektorem gimnazjum nowy jednorazowy wzór zgody/oświadczenia na planowane dyskoteki do końca roku szkolnego. 

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............. .......................... w dyskotece szkolnej od godz. 1600do 2000 w dniach: 12.11.2015, 14.01.2016, 18.02.2016, 24.03.2015, 28.04.2015, 26.05.2016.
Jednocześnie oświadczam że ponoszę odpowiedzialnośc za szkody wyrządzone przez moje dziecko i wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu z dyskoteki.

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego.................................................. 

...........................................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego


Zbiórka karmy suchej oraz karmy w puszkach dla kotów i psów dla Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Głubczycach

Zbiórka pod patronatem SU trwa od 1 listopada do 27 listopada. Karmę zbiera pan Leszek Bac sala 35.   Za przyniesioną karmę otrzymujecie punkty na plus
O działalności stowarzyszenia możesz poczytac na
facebook: Opolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w Głubczycach 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (3 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=