Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 1
  Aktualnosci
 
Aktualności 
 9 wrzesnia - I spotkanie S.U. , wybrano składy komisji S.U., ustalono roboczy plan działania na nowy rok szkolny, sprawy bieżące,
19 wrzesnia -
Udział w przemarszu z DDP pod Ratusz Miejski w ramach wspólpracy z Głubczycką Radą Seniorów
Znalezione obrazy dla zapytania lata 20-30Znalezione obrazy dla zapytania lata 20-30Znalezione obrazy dla zapytania lata 20-30

Zbiórka karmy suchej oraz karmy w puszkach dla kotów i psów dla Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Głubczycach

Zbiórka pod patronatem SU trwa od 15 do 14 pażdziernika 2016 .
Karmę zbiera pan Leszek Bac sala 35.
Za przyniesioną karmę otrzymujecie punkty na plus
O działalności stowarzyszenia możesz poczytac na facebook:
Opolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w Głubczycach

www.facebook.com/Niechciane.Glubczyce


 23 wrzesnia odbyło sie zebranie S.U. ustalono terminy dyskotek
rok 2016 :   27.09    27.10    22.11  
rok 2017 :  19.01     11.05     01.06 
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 zwrócił sie pisemnie do S.U. o wydanie opinii w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017.
S.U. zaopiniowal pozytywnie propozycje dni wolnych od zajęć.


 
Wzór zgody/oświadczenia na planowane dyskoteki do końca roku szkolnego.
Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...................... ....................... w dyskotekach szkolnych od godz. 1600do 2000 w dniach: 27.09.2016     27.10.2016     22.11.2016    19.01.2017    11.05.2017    01.06.2017
Jednocześnie oświadczam że ponoszę odpowiedzialnośc za szkody wyrządzone przez moje dziecko i wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu z dyskoteki.
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego..................................................
...........................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (2 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=