Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 1
  Dyskoteki szkolne
 

Przeczytaj nim wejdziesz na dyskotekę!

 Dyskoteka odbywa się na terenie szkoły gdzie obowiązują zasady zawarte w Statucie szkoły.takie same jak w trakcie zajęc szkolnych. Naruszenie zasad skutkować będzie natychmiastowym przerwaniem dyskoteki i odwołaniem wszystkich pozostałych do końca roku szkolnego.

Terminy dyskotek
27.09.2016
27.10.2016
22.11.2016
19.01.2017
11.05.2017
01.06.2017


Wzór zgody/oświadczenia na planowane dyskoteki do końca roku szkolnego.

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............. .................. w dyskotekach szkolnych od godz. 1600do 2000
w dniach: 27.09.2016         27.10.2016        22.11.2016       19.01.2017         11.05.2017      01.06.2017
Jednocześnie oświadczam że ponoszę odpowiedzialnośc za szkody wyrządzone przez moje dziecko i wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu z dyskoteki.

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego..................................................
 

...........................................................

 

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (1 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=