SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY POSTAWOWEJ NR 3
  Dyskoteki szkolne
 

Przeczytaj nim wejdziesz na dyskotekę!

 Dyskoteka odbywa się na terenie szkoły gdzie obowiązują zasady zawarte
w Statucie szkoły.takie same jak w trakcie zajęc szkolnych.
Naruszenie zasad skutkować będzie natychmiastowym przerwaniem
dyskoteki i odwołaniem wszystkich pozostałych do końca roku szkolnego.
PRZECZYTAJ DOKŁADNIE  >>   REGULAMIN DYSKOTEK
Terminy dyskotek
04.01.2018
13.02.2018
12.04.2018
10.05.2018


Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ....................................................... w dyskotece szkolnej
 od   godz. 1600do 2000 w dniu …………………………… 
Jednocześnie oświadczam że ponoszę odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez moje dziecko i wyrażam zgodę na samodzielny powrót
dziecka do domu z dyskoteki.
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego..........................................                                                                                                                                                             ...........................................................
                                                                   
 podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=