Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 1
  Harmonogram imprez
 
HAROMONOGRAM IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
L.p.
Termin
Impreza
Odpowiedzialny
1.
Wrzesień
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
- Ustalenie planu pracy SU
- 17 września udział w uroczystości 77 - lecia agresji sowieckiej na Polskę.
-19 wrzesień udział w marszu z Głubczycką rada Seniorów
- Wybór i zatwierdzenie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
Dyrekcja + poczet sztandarowy
SU
Poczet Sztandarowy
SU
2.
Październik
-Dyskoteka integracyjna  
- Spotkanie SU z Dyrekcją Gimnazjum nr 1 (sprawy organizacyjne)
- Udział w akcji „ Góra grosza"
-27 październik - Dzień Patrona Szkoły połączony z otrzęsinami klas pierwszych
-Wyjazd do Gimnazjum w Branicach – zapoznanie z działalnością koła strzeleckiego przy Zespole Gimnazjalno Szkolnym
SU
SU
SU
3
Listopad
- Udział w uroczystościach związanych z dniem  11 listopada
- Spotkanie z Dyrektorem MOK i Dyrektorem Zakładu Karnego w Głubczycach
- Zorganizowanie Andrzejek  i dyskoteki
- ,,Nie rób drugiemu co tobie niemiłe” debata na temat cyberprzemocy
SU
Poczet Sztandarowy
SU
SU
4.
Grudzień
- Dyskoteka mikołajkowa 
- Konkurs na stroik świąteczny i kartkę świąteczną
- Pomoc przy organizacji szopki wigilijnej
SU + wychowawcy klas
SU
SU+ klasa organizująca
5.
Styczeń
- Dyskoteka karnawałowa
- Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
- ,,Dlaczego mamy przestrzegać etykę uczniowską” – debata połączona z spektaklem  o prawach i obowiązkach ucznia i o jego powinnościach
-spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Głubczyc na temat reaktywacji Rady Młodzieżowej
SU  
Uczniowie zrzeszeni w ZHP
SU
6.
Luty
- Rozgrywki sportowe - piłka nożna chłopców kl. I-III
- Dyskoteka walentynkowa 
- Poczta walentynkowa
SU + nauczyciele WF
SU
SU
7.
Marzec
- 21 marca :Mini Playback Show, wybory ,,Miss Szkoły”
-spotkanie z Burmistrzem Głubczyc
SU + wychowawcy + n-le WF
SU
8.
Kwiecień
- Prima Aprilis
- Dyskoteka
- Konkurs na najładniejszą pisankę 
-Otwarcie klubu sportowego przy Gimnazjum Nr 1
SU
SU
SU + wychowawcy świetlicy SU
9.
Maj
- Święto 3-Maja apel
- Dzień otwarty szkoły
- Dyskoteka szkolna
Poczet sztandarowy
SU
SU
10.
Czerwiec
-Dzień dziecka – gry i zabawy
- Dzień Integracji
-Wycieczka SU do Srebrnej Góry
-Kiermasz podręczników i mundurków
-Wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017
- Zakończenie roku szkolnego
SU
SU
SU
SU + biblioteka + świetlica
SU
Poczet sztandarowy

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=