Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 1
  zadania S.U.
 
Przez cały rok 2016/2017 Samorząd Uczniowski będzie realizował następujące zadania:
1. Dbanie o przestrzeganie obowiązków i praw ucznia (Statut Szkoły).
2. Dbanie o dobre imię szkoły i dbanie o mienie szkolne.
3. Dbanie o kulturalne uczestnictwo w imprezach artystycznych.
4. Dbanie o gazetkę S. U. - informowanie uczniów o aktualnych wydarzeniach poprzez informacje w gablotce szkolnej.
5. Zapobieganie konfliktom i realizowanie programu profilaktycznego.
6. Współpraca z lokalnymi mediami - pisanie artykułów o wydarzeniach w naszej szkole i przekazywanie ich mediom lokalnym.
7. Propagowanie właściwych postaw wzorów postępowania i zachowania wśród młodzieży.
8. Losowanie” Szczęśliwego numerka”.
9. Przestrzeganie ładu i porządku w szkole, dyżury uczniowskie.
10. Przedstawianie władzom szkoły wniosków i opinii dotyczących spraw gimnazjum.
11. Kontrolowanie własnej działalności.
12. Przedstawianie opinii o pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora szkoły.
13. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji i świąt narodowych.
14. Organizowanie dyskotek szkolnych w celu wzbogacenia funduszu S. U i organizowania rozrywki uczniom gimnazjum.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (5 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=