Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

AKTUALNOSCI

                                                             ROK  SZKOLNY  2018/2019
14 wrzesnia- pierwsze spotkanie S.U., wybranie składów komisji S.U., ustalenie roboczego planu działaniana nowy rok szkolny, omówienie spraw bieżących.
24 wrzesnia - wybór Rady Wolontariatu , przewodnicząca Ewa Przemyslańska, zastepcy Wiktoria Krzywińska oraz Julia Lenartowicz
18 września -spotkanie S.U. z panią Bożeną Majką dyrektorem szkoły. W trakcie spotkania zostały poruszone następujące sprawy: własciwe użytkowanie szafek uczniowskich, ,,noc w szkole" , radiowęzeł szkolny, wolontariat, spotkania z pielęgniarką szkolną na temat higieny osobistej.

OGŁOSZENIE SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
Ogłaszamy nabór kandydatów do obsługi szkolnego sprzętu nagłaśniającego  w roku szkolnym 2019/2020.
Kandydaci do obsługi sprzętu muszą mieć minimum średnią z ocen 4,0
Wszelkich informacji udziela pan Jacek Szczepanik opiekun samorządu lub Sebastian Maleńczyk .