Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

AKTUALNOSCI

                                                             ROK  SZKOLNY  2018/2019
14 wrzesnia- pierwsze spotkanie S.U., wybranie składów komisji S.U., ustalenie roboczego planu działaniana nowy rok szkolny, omówienie spraw bieżących.
24 wrzesnia - wybór Rady Wolontariatu , przewodnicząca Ewa Przemyslańska, zastepcy Wiktoria Krzywińska oraz Julia Lenartowicz