Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

AKTUALNOSCI


Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2019/2020
 

Przewodnicząca S.U.  Wójcik Milena

Wiceprzewodnicząca – Soczyńska Karolina

Skarbnik – Urbańczyk Wojciech

Kronikarz – Katra Daria

Sekretarz – Ruszczak Oliwia

    ROK  SZKOLNY  2018/2019

14 wrzesnia- pierwsze spotkanie S.U., wybranie składów komisji S.U., ustalenie roboczego planu działaniana nowy rok szkolny, omówienie spraw bieżących.
24 wrzesnia - wybór Rady Wolontariatu , przewodnicząca Ewa Przemyslańska, zastepcy Wiktoria Krzywińska oraz Julia Lenartowicz
18 września -spotkanie S.U. z panią Bożeną Majką dyrektorem szkoły. W trakcie spotkania zostały poruszone następujące sprawy: własciwe użytkowanie szafek uczniowskich, ,,noc w szkole" , radiowęzeł szkolny, wolontariat, spotkania z pielęgniarką szkolną na temat higieny osobistej.

OGŁOSZENIE SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
Ogłaszamy nabór kandydatów do obsługi szkolnego sprzętu nagłaśniającego  w roku szkolnym 2019/2020.
Kandydaci do obsługi sprzętu muszą mieć minimum średnią z ocen 4,0
Wszelkich informacji udziela pan Jacek Szczepanik opiekun samorządu lub Sebastian Maleńczyk .


Wykaz uczniów bioracych udzial w wolontariacie wraz z uzyskanymi punktami na + ( punkty wpisuje opiekun SU. lub wychowawca.
Atlachowicz  Anna 20
Bandura  Weronika 20
Bednarz  Maja 100
Chojdys  Martyna 100
Fica Aleksandra 40
Gajewski  Jakub 20
Gąsior  Agata 160
Hołowacz  Tomasz 20
Iwaszkiewicz  Justyna 120
Jegerczyk  Zuzanna 60
Kirkało  Amelia 140
Klucznik Weronika 60
Klucznik  Mikołaj 60
Krzywińska  Wiktoria 20
Mikler  Maciej 40
Olchowik Wiktoria 40
Ozimkowska Julia 100
Pawlus Oliwia 200
Pojda  Karolina 140
Siemieniec  Liwia 180
Stawarz  Anna 20
Trzebuniak Oliwia 160
Zbroszczyk  Dominika 20

17 stycznia Zarząd Samorządu Uczniowskiego brał udział w ankiecie Rady Dzieci i Młodzy Rzeczypospolitej Polskiej. Ankieta ma na celu utworzenie publikacji zawierającej analizę stanu obecnego oraz dobre praktyki i rekomendację na przyszłą działalność samorządów uczniowskich w Polsce.

24 stycznia spotkanie z sekretarzem gminy Anną Hauptman - Głogiewicz.


21 luty
spotkanie samorządu Uczniowskiego prowadzone przez Dominika Skibińskiego
W trakcie spotkania omówiono:
-wykorzystanie telewizora nad wejsciem do swietlicy do celów SU
-organizacje dyskotek szkolnych( głos zabrała pani dyrektor)
-organizacji teleturnieju ,,Jeden z dziesięciu"
-26 luty miedzynarodowy dzień spania - organizacja w szkole
-majawą wycieczkę do Pietrowic
-organizację Dnia Dziecka (E.Cicio, A.Bednarz, M.Mamczur
-marcowych dni otwartych dla przedszkolaków
-konkursu ,,Jaka to melodia"
-spotkania z opiekunem osoby niepełnosprawnej 
-spotkania z Przewodniczącym Rady Miejskiej
-organizacje nietypowych dni 21 marca itp.
14 marca -spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskuej Kazimierzem Naumczykiem

   
21 marca wielki finał szkolnego konkursu ,,Jeden z dziesięciu"

Wysłaliśmy pieniądze zebrane w akcjii ,,Góra grosza"


9 maja - eliminacje do szkolnego konkursu ,,Jaka to melodia"  24 maj - Finał szkolnego konkursu ,, Jaka to melodia"


Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020
Kandydaci z klas VII do Samorzadu Uczniowskiego wypełniają ankiety, które zostaną wywieszone w gablocie SU.
Ankiety nalezy oddac do środy 5 czerwca. 
Wybory odbędą się 6 czerwca, uczniowie dostaną kartę do głosowania na której alfabetycznie będą umieszczone imiona i nazwiska kandydatów.
Pięciu uczniów z największą ilością głosów zostanie powołanych do Zarządu SU składającego się z
-przewodniczącego
-wiceprzewodniczącego
-kronikarza
-skarbnika