Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

AKTUALNOSCI

                                                             ROK  SZKOLNY  2018/2019
14 wrzesnia- pierwsze spotkanie S.U., wybranie składów komisji S.U., ustalenie roboczego planu działaniana nowy rok szkolny, omówienie spraw bieżących.
24 wrzesnia - wybór Rady Wolontariatu , przewodnicząca Ewa Przemyslańska, zastepcy Wiktoria Krzywińska oraz Julia Lenartowicz
18 września -spotkanie S.U. z panią Bożeną Majką dyrektorem szkoły. W trakcie spotkania zostały poruszone następujące sprawy: własciwe użytkowanie szafek uczniowskich, ,,noc w szkole" , radiowęzeł szkolny, wolontariat, spotkania z pielęgniarką szkolną na temat higieny osobistej.

OGŁOSZENIE SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
Ogłaszamy nabór kandydatów do obsługi szkolnego sprzętu nagłaśniającego  w roku szkolnym 2019/2020.
Kandydaci do obsługi sprzętu muszą mieć minimum średnią z ocen 4,0
Wszelkich informacji udziela pan Jacek Szczepanik opiekun samorządu lub Sebastian Maleńczyk .


Wykaz uczniów bioracych udzial w wolontariacie wraz z uzyskanymi punktami na + ( punkty wpisuje opiekun SU. lub wychowawca.
Atlachowicz  Anna 20
Bandura  Weronika 20
Bednarz  Maja 100
Chojdys  Martyna 100
Fica Aleksandra 40
Gajewski  Jakub 20
Gąsior  Agata 160
Hołowacz  Tomasz 20
Iwaszkiewicz  Justyna 120
Jegerczyk  Zuzanna 60
Kirkało  Amelia 140
Klucznik Weronika 60
Klucznik  Mikołaj 60
Krzywińska  Wiktoria 20
Mikler  Maciej 40
Olchowik Wiktoria 40
Ozimkowska Julia 100
Pawlus Oliwia 200
Pojda  Karolina 140
Siemieniec  Liwia 180
Stawarz  Anna 20
Trzebuniak Oliwia 160
Zbroszczyk  Dominika 20