Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Plan dzialania S.U.

PLAN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
W GŁUBCZYCACH
W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

 Czytaj na podstronach:
                                     - planowane efekty działań
                                     - harmonogram imprez
                                      - zadania S.U.