SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY POSTAWOWEJ NR 3
  Regulamin dyzurow
 

REGULAMIN PRACY DYŻURNYCH NA TERENIE SZKOŁY

1. Praca dyżurnych trwa od godz. 8.00 do 14.00 niezależnie od godzin lekcyjnych.
2. Dyżurni pilnują porządku w trakcie trwania lekcji tj:
- zamykają drzwi szkoły z początkiem każdej lekcji
- wpuszczają do szkoły osoby pracujące w szkole lub uczniów
- odpowiadają za wpisy do zeszytu wejść osób innych niż w/w i podania powodu wizyty.
- o podejrzanym zachowaniu osób postronnych natychmiast informują dyrektora lub pedagoga szkoły lub innego pracownika szkoły i nie otwierają drzwi wejściowych szkoły
3. Pomagają w pracach porządkowych personelowi szkolnemu.
4. Dyżurni roznoszą ogłoszenia (1 osoba, druga zostaje na dole).
5. Dyżur pełnią 2 osoby; w przypadku nieparzystej liczby uczniów w klasie, ostatnia zmiana jest trzyosobowa.
6. Dyżurni dobierają się parami (akceptacja wychowawcy).
7. Harmonogram dyżurów poszczególnych klas ustalony jest wcześniej przez opiekuna SU.
8. Poszczególne pary dyżurnych losują dni tygodnia, w których odbywają dyżur.
9. Dni dyżuru są ustalone z tygodniowym wyprzedzeniem z zaznaczeniem w dzienniku.
10. W przypadku choroby dyżurnego, druga osoba wybiera zastępcę mającego dyżur w następnym tygodniu, zamieniając się z nią dyżurem. Nie dotyczy to ostatniej trójki.

DYŻUR KLASOWY

1. Dyżury odbywają się według kolejności nazwisk w dzienniku po 3 osoby.
2. Dyżurni zobowiązani są do:
a) pilnowania porządku w klasie,
b) przynoszenia pomocy dydaktycznych,
c) dbanie o zieleń (kwiaty) w klasie.

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=