SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY POSTAWOWEJ NR 3
  zadania S.U.
 
Przez cały rok 2017/2018 Samorząd Uczniowski będzie realizował następujące zadania:
1. Dbanie o przestrzeganie obowiązków i praw ucznia (Statut Szkoły).

 2.  Dbanie o dobre imię szkoły i dbanie o mienie szkolne.

 3.  Dbanie o kulturalne uczestnictwo w imprezach artystycznych.

 4.  Dbanie o gazetkę S. U. - informowanie uczniów o aktualnych wydarzeniach poprzez informacje w gablotce szkolnej.

 5.  Zapobieganie konfliktom i realizowanie programu profilaktycznego.

 6.  Współpraca z lokalnymi mediami - pisanie artykułów o wydarzeniach w naszej szkole i przekazywanie ich mediom lokalnym.

 7.  Propagowanie właściwych postaw wzorów postępowania i zachowania wśród młodzieży.

 8.  Losowanie” Szczęśliwego numerka.

 9. Przestrzeganie ładu i porządku w szkole, dyżury uczniowskie.

 10. Przedstawianie władzom szkoły wniosków i opinii dotyczących spraw szkoły.

 11.  Kontrolowanie własnej działalności.

 12. Przedstawianie opinii o pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora szkoły.

 13.  Kultywowanie i wzbogacanie tradycji i świąt narodowych.

 14. Organizowanie dyskotek szkolnych w celu wzbogacenia funduszu S. U i organizowania rozrywki uczniom gimnazjum.


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (18 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=