Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

2017na 2018

Rok szkolny 2017/2018


W wyniki głosowania do Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

Przewodniczący S.U. Bartek Hutyra
Wiceprzewodniczący – Dominik Skibiński
Skarbnik – Bartek Przemyślański
Kronikarz – Kaliwoda Paulina
Sekretarz – Kozłowska Ewa
W roku szkolnym 2017/2018 udzial w wolontariacie brali następujący uczniowie;
Bujak Kacper, Bajor Michalina Fica Aleksandra, Szczepanik Agata, Bak Julia, Klein Amelia, Majcher Julia.
Kacper Bujak za najwieksza liczbe przepracowanych godzin wolontariatu został nagrodzony dyplomem oraz nagrodą Dyrektor Szkoły

7 czerwiec - II sesja Forum Młodziezy Województwa Opolskiego

2
8 luty- zakończyła się I kadencja Forum Młodzieży Województwa Opolskiego i rozpoczęła  II kadencja Forum Młodziezy Samorządu Województwa Opolskiego.
Z naszej szkoły zakwalifikowały się cztery uczennice 
na 36 członków forum 
 => foto

http://www.opolskie.pl/urzad/forum-mlodziezy-wojewodztwa-opolskiego/

Od 21 lutego 2018r.  zostaje uruchomiony wolontariat szkolny  w dużej świetlicy przy stołówce oraz małej świetlicy przy sali gimnastycznej. W każdy dzień tygodnia wolontariusze będą pomagać w nauce kolegom oraz brać udział  w grach i zabawach z uczniami klas I.

Chętni do wolontariatu wypełniają ankietę (jednorazowo).
 Każdy udział w wolontariacie potwierdzają wpisem w odpowiednim zeszycie znajdującym się  w świetlicy.  Serdecznie zapraszamy do udziału.
Wszelkich informacji udziela opiekun S.U.  pan Jacek Szczepanik


14 luty dostarczyliśmy listy do wszystkich adresatów

Od dnia 7 lutego do 13 lutego zbieramy listy do POCZTY WALENTYNKOWEJ
LISTY mozecie pisac do wszsytkich szkół na terenie Głubczyc 
LISTY
wrzucacie do skrzynki przy patronce szkoły 

 14 styczeń - udzial w WOŚP przeprowadzenie festynu ,,Popołudnie z super psem" 

12 styczeń 2018
-uczestnictwo w balu klas I i przedszkoli.

1 grudnia udział w V Forum Młodziezy Województwa Opolskiego

Uczennice naszej szkoły Emilia Kiszczyk, Agata Uściło oraz Emilia Rogalska brały udział w V posiedzeniu Forum Młodzieży Województwa Opolskiego
Zapraszamy na Facebooka i do lajkowania www.facebook.com/mlodziezoweopolskie/
więcej informacji na:
radio.opole.pl/100,220707,radni-powoli-podsumowuja-pierwsza-kadencje-forum
www.umwo.opole.pl/2017/12/nowe-wyzwania-przez-mlodymi/


Zdjęcie z  Marszałkiem Województwa Opolskiego panem Andrzejem Bułą

24 listopad - III zebranie S.U. w trakcie którego omówiono sprawy biezące, organizację sprzedazy babeczek w dniu 30 listopada oraz poruszono sprawe losowania szczęsliwego numerka. Pani dyrektor wyraziła zgode na losowanie szczęsliwego numerka przez S.U. 
Od poniedziału tj. 27 listopada w szkole obowiązuja dwa szczęsliwe numerki jeden losowany przez S.U. drugi automatycznie przez e- dziennik.

27 października- w świetlicy szkolnej odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Bożeną Majką.
Przewodniczący klas przedstawili uwagi i wnioski dotyczące spraw uczniowskich oraz funkcjonowania szkoły zebrane w swoich klasach.
Poruszono sprawy:
-reformy oświaty
-działającego już ogrzewania szkoły
-Walentynek i babeczek walentynkowych
-zabawy z klasami I w styczniu oraz w czasie przerw
-zadań domowych
-gorącej herbaty dla dojeżdżających w zimie
-bezpieczeństwa w szkole
-dyskotek szkolnych.
Na zebraniu obecny był Zarząd Samorządu Uczniowskiego, przewodniczący klas, dyrektor oraz opiekun S.U.

Od 1 listopada zostaje włączone automatyczne losowanie numerów, wylosowany numer zostaje automatycznie podświetlony w dzienniku elektronicznym (widoczny dla nauczyciela)

W roku szkolnym 2017/2018 w wyniku głosowania nowym Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia została Pani Anna Neminarz

23 pazdziernik - S.U. pomagał w pasowaniu na ucznia klas I


11 październik - dyskoteka szkolna

28 września - spotkanie zarządu SU, pozytywne zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęc dydaktycznych.

14 września - II spotkanie , wybrano Rade Wolontariatu i ustalono jej zakres działania.

11 września - I spotkanie S.U. , wybrano składy komisji S.U., ustalono roboczy plan działania na nowy rok szkolny, sprawy bieżące.