Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Dyżury klasowe

DYŻUR KLASOWY

1. Dyżury odbywają się według kolejności nazwisk w dzienniku po 2 osoby.
2. Dyżurni zobowiązani są do:
a) pilnowania porządku w klasie,
b) przynoszenia pomocy dydaktycznych,
c) dbanie o zieleń (kwiaty) w klasie.

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja