Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Sklad SU

Sklad Samorządu Uczniowskiego

1.Kierownictwo Zarządu Samorządu Uczniowskiego

         Przewodnicząca SU - Milena Wójcik

         Wiceprzewodniczący – Karolina Soczyńska

         Skarbnik – Wojciech Urbańczyk

         Sekretarz – Oliwia Ruszczak

          Kronikarz - Daria Katra

2. Komisja rewizyjna – kontroluje działalność oraz osiągnięcia Samorządu Uczniowskiego

przewodnicząca komisji - Magdalena Ciurys

        Milena Wójcik
        Franciszek Waliduda

3. Komisja do spraw skarg i wniosków – zapobiega konfliktom i problemom w środowisku

        Rzecznik Praw Ucznia 
        Przewodniczący SU
        Strony konfliktu
        Pedagog szkolny
        Wychowawca klasy

4. Komisja kulturalna – organizowanie imprez szkolnych

przewodnicząca - Karolina Soczyńska

        Oliwia Tromsa
        Maria Cieślak
        Franciszek Waliduda
        Marta Tomaszewska
        Maja Jankowska
        Kaja Naumczyk
        Hanna Głowiszyn
        Martyna Pawlak
        Oliwia Ruszczak
        Marta Florczak
       
5. Komisja sportowa – organizuje i nadzoruje imprezy sportowe

przewodnicząca kmisji - Oliwia Ruszczak

        Franciszek Waliduda
        Wojciech Urbańczyk
        Marcel Holasek

6. Komisja informacyjna (dziennikarska) – informuje uczniów o działalności S.U.

        przewodnicząca - Marta Tomaszewska

        Marta Florczak
        Maja Jankowska

Odpowiedzialni za sprzęt nagłaśniający:

        Miłosz Nędza
        Wojciech Jano