Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Sklad SU

Sklad Samorządu Uczniowskiego

1.Kierownictwo Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Przewodniczący S.U. Bartek Hutyra 
Wiceprzewodniczący – Dominik Skibiński
Skarbnik – Bartek Przemyślański
Kronikarz – Kaliwoda Paulina
Sekretarz – Kozłowska Ewa

2. Komisja rewizyjna – kontroluje działalność oraz osiągnięcia Samorządu Uczniowskiego
przewodnicząca komisji - Karolina Soczyńska
Maja Orłowska
Julia Pochwała

3. Komisja do spraw skarg i wniosków – zapobiega konfliktom i problemom w środowisku
Rzecznik Praw Ucznia 
Przewodniczący S.U.
Strony konfliktu
Pedagog szkolny
Wychowawca klasy
4. Komisja kulturalna – organizowanie imprez szkolnych
przewodnicząca Amelia Bednarz 
Ewa Przemyslańska
Weronika Szymanek
Julia Stepków
Klaudia Łoś
Julia Linczewska
Emilia Cicio
Oliwia Tromsa
Bartek Przemyslański
Milena Wójcik
Kinga Mamczur
Mirela Gogola

5. Komisja sportowa – organizuje i nadzoruje imprezy sportowe
przewodnicząca komisji Ewa Przemyslańska
Emilia Cicio
Amelia Bednarz
Julia Stepków
Weronika Szymanek
Emilia Szydłowska
Julia Linczewska
Milena Wójcik
Klaudia Komarnicka

6. Komisja informacyjna (dziennikarska) – informuje uczniów o działalności S.U.
przewodnicząca Emilia Cicio
Milena Wójcik
Ewa Przemyslańska

Odpowiedzialni za sprzęt nagłaśniający:
Maleńczyk Sebastian
Faryniak Kamil