Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Szczęsliwy numerek

Szczęsliwe numerki są losowane w obecności opiekuna S.U.
Wykaz na miesiąc styczen jest podany w gablotce S.U.