Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Szczęsliwy numerek


Szczęsliwe numerki są losowane w obecności opiekuna S.U.