Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Szczęsliwy numerek

Szczęśliwe numerki są losowne automatycznie i wyświetlane w e-dzienniku.