Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Foto 2016 na 2017

19 wrzesnia 2016 udział w ,,Seniorali" Głubczyckiej Rady Seniorów