Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Harmonogram imprez

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p.
Termin
Impreza
Odpowiedzialny
1.
Wrzesień
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
- Ustalenie planu pracy SU , wybór rady wolontariatu szkolnego
- Wybór i zatwierdzenie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
-zaproszenie w ramach przygotowania do wolontariatu dyrektora szpitala, księdza z Ośrodka Franciszkanów, dyrektor Domu dziennego pobytu
Dyrekcja + poczet sztandarowy
SU
SU
S.U.
2.
Październik
-Spotkanie z dyrektorem szpitala, księdzem z Ośrodka Franciszkanów dyrektorem Domu dziennego pobytu
- Diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym, otoczeniu szkoły
-17 październik-pasowanie na ucznia klasy pierwszej lub 21 listopad
-17październik - Święto Patronki Szkoły- między klasowy quiz o patronce szkoły (odpowiedzialna      E.Cicio)
- Spotkanie SU z Dyrekcją szkoły  (sprawy organizacyjne)
- Udział w akcji „ Góra grosza"
SU
 
SU
 
SU +wych B Twardochleb, L. Hajda
SU+ wych. S Klein-Kiszczyk, Agnieszka Krawiec
 
SU
SU
3
Listopad
- 12 listopada marsz wolności parkiem od placu zabaw przy MediaExpert
- Zorganizowanie Andrzejek 
SU + wychowawcy  klas
SU
4.
Grudzień
- Konkurs na stroik świąteczny i kartkę świąteczną
- Pomoc przy organizacji szopki wigilijnej
SU + wychowawcy  klas
SU+ klasa organizująca
5.
Styczeń
- Dyskoteka karnawałowa
-10 stycznia zabawa choinkowa dla klas I
SU  
SU
6.
Luty
-  Dyskoteka walentynkowa 
- Poczta walentynkowa
SU + nauczyciele WF
SU
7.
Marzec
- 21 marca : od godz. 13 -Mini Playback Show, wybory ,,Miss Szkoły”
- tydzień tematyczny  ,, Prawa człowieka” ,,Prawa dziecka”
SU + wychowawcy + n-le WF
SU
8.
Kwiecień
- 1 kwietnia ,,Prima Aprilis” – kolorowe ubrania
- Dyskoteka
- Konkurs na najładniejszą pisankę 
SU
SU
SU + wychowawcy świetlicy SU
9.
Maj
- Święto 3-Maja apel
- 8 maj rocznica zwycięstwa na niemieckim faszyzmem
- Święto rodziny – Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca
 
- Dyskoteka szkolna
Poczet sztandarowy
Poczet sztandarowy
SU+ wych: B.Twardochleb, L Hajda, L.Kobylańska,M. Masiuk
SU
10.
Czerwiec
-Wycieczka SU  lub piknik szkolny
-Kiermasz podręczników i mundurków
-Wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020
- ,,Bitwa kabaretów” – konkurs klasowych  kabaretów  tydzień  przed końcem roku szkolnego (odpowiedzialna Amelia Bednarz)
- Zakończenie roku szkolnego
SU
SU + biblioteka + świetlica
SU
SU
 
Poczet sztandarowy