Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Harmonogram imprez

Harmonogram imprez

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

L.p.

Termin

Impreza

Odpowiedzialny

1.

Wrzesień

- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

- Ustalenie planu pracy SU , wybór rady wolontariatu szkolnego

- Wybór i zatwierdzenie dni wolnych od zajęć dydaktycznych

- Wolontariat w świetlicy SP3 w Głubczycach

Dyrekcja + poczet sztandarowy

SU

SU

S.U.

2.

Październik

 

- Diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym, otoczeniu szkoły

-pasowanie na ucznia klasy pierwszej

- Święto Patronki Szkoły- międzyklasowy quiz o Patronce   

- Spotkanie SU z Dyrekcją szkoły  (sprawy organizacyjne)

- Udział w akcji „ Góra grosza"

 

SU

SU +wychowawcy klas I

SU +wychowawcy klas I – III, VII-VIII

SU

SU

3

     Listopad

- 11 listopada Dzień Niepodległości

SU + wychowawcy  klas

4.

Grudzień

- Konkurs na stroik świąteczny i kartkę świąteczną

- Pomoc przy organizacji szopki wigilijnej

- Zbiórka świąteczna dla potrzebujących

SU + wychowawcy  klas

SU+ klasa organizująca

SU

5.

Styczeń

- Zabawa choinkowa dla klas I-III

SU  

6.

Luty

- Poczta walentynkowa

SU + nauczyciele WF

7.

Marzec

- 21 marca : od godz. 13 -Mini Playback Show, wybory ,,Miss Szkoły”

- Tydzień tematyczny  ,, Prawa człowieka” ,,Prawa dziecka”

SU + wychowawcy + n-le WF

SU

8.

Kwiecień

- 1 kwietnia ,,Prima Aprilis” – kolorowe ubrania

- Konkurs na najładniejszą pisankę 

SU

SU + wychowawcy świetlicy SU

9.

Maj

- Święto 3-Maja apel

- 8 maja rocznica zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem

- Święto rodziny – Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca

Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy

SU+ wych: B.Twardochleb, L Hajda, L.Kobylańska,M. Masiuk

10.

Czerwiec

-Wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

- Zakończenie roku szkolnego

SU

SU +Poczet sztandarowy